1. ODDELENIE ŠKD - ODDELENIE HVIEZDIČIEK

Vychovávateľka: Šimková Xénia

Šk. rok: 2021/2022

Triedy: 2.A, 4.B
 1. Buranský Lukáš
 2. Hangala Adrian
 3. Ivan Jakub
 4. Kajanovičová Eny
 5. Kamenský Jakub
 6. Kuliha Kristián
 7. Lariš Jakub
 8. Lébl Patrik
 9. Machalický Matej
 10. Močkorová Jasmína
 11. Pápeš Gabriel
 12. Petík Adam
 13. Račeková Lea
 14. Raslavský Matej
 15. Švecová Liliana
 16. Žitná Zara
 17. Balteanu Sára
 18. Bezdeda Erik
 19. Bršel Adam
 20. Buršáková Natália
 21. Čviriková Karolína
 22. Donely Nicolas
 23. Hlavatá Nela
 24. Kollár Hugo
 25. Mandák Patrik
 26. Ostrožlíková Dominika
 27. Sárkányová Dominika
 28. Šulka Viktor
 29. Vašeková Ema
 30. Valach Samuel