1. ODDELENIE ŠKD - ODDELENIE HVIEZDIČIEK

Vychovávateľka: Šimková Xénia

Šk. rok: 2020/2021

Triedy: 1.A, 3.B
 1. Hangala Adrian
 2. Ivan Jakub
 3. Kajanovičová Eny
 4. Kamenský Jakub
 5. Kuliha Kristián
 6. Lariš Jakub
 7. Lébl Patrik
 8. Machalický Matej
 9. Močkorová Jasmína
 10. Pápeš Gabriel
 11. Petík Adam
 12. Račeková Lea
 13. Raslavský Matej
 14. Švecová Liliana
 15. Žitná Zara
 16. Balteanu Sára
 17. Bezdeda Erik
 18. Buršáková Natália
 19. Čviriková Karolína
 20. Donely Nicolas
 21. Gergőová Sára
 22. Hlavatá Nelka
 23. Kollár Hugo
 24. Kulháňová Alica
 25. Mandák Patrik
 26. Molnár Filip
 27. Ostrožlíková Dominika
 28. Polák Denis
 29. Slováková Hana
 30. Šulka Viktor
 31. Vašeková Ema
 32. Žvach Marek