1. ODDELENIE ŠKD - ODDELENIE LIENOK

Vychovávateľka: Ľudmila Čirková

Šk. rok: 2013/2014